Χαλούλος Παναγιώτης, Φιλόλογος
Home Page

Contact Page

About Page

Photo Page

Catalog Page

Slide Show Page


Μαθήματα ιστορίας, κατά θεματικές ενότητες, προς χρήση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και των μαθητών τους.

Αν βρίσκετε λειτουργικές προς το σκοπό αυτό τις ιστοσελίδες μου ή αν έχετε παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους, αν θέλετε, στείλτε μου τις παρατηρήσεις σας με μήνυμα...στις διευθύνσεις: takishal@takishal.freeservers.com ή takishal@otenet.gr

Michelangelo - Raffaello - Botticeli - Leonardo da Vinci - Tiziano - Bernini - El Greco

Προϊστορία (ιστορία Α΄Γυμνασίου): http://pchaloul.freeservers.com/proistoria/Proistoria.htm
Η τέχνη του 17ου αι. στην Ευρώπη - ο ρυθμός baroque:

δείτε "οι Άραβες και η ισλαμική τέχνη" (ιστορία Β΄ Γυμνασίου) : http://pchaloul.freeservers.com/

ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ


http://pchaloul.freeservers.com/proistoria/baroque/Baroque.htm